Uygun Hidrofor Seçimi

Uygun Hidrofor Seçimi

Şehir şebekesinin yetersiz kaldığı durumlarda, yüksek binalarda ya da su kesintisine karşı depo bulunan binalarda suyun konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlayan pompa ve kontrol elemanından oluşmuş bir sistemdir.

Hidroforun su pompasından farkı,
• Su pompasının otomatik devreye girme ve devreden çıkmasını kontrol eden ekipmanlarla ve

Pompa Gücü Hesabı

Pompa Gücü Hesabı

Tahrik motor gücünün doğru seçimi önemlidir. Olması gerekenden daha küçük motor seçilmesi, işletimde istenen hidrolik kapasiteye ulaşılamaması ve sık sık termik atması gibi problemler yaratırken, gereğinden daha büyük seçilmesi, işletmede gereksiz elektrik sarfiyatına ve dolayısıyla yüksek işletme giderlerine neden olmaktadır.
Motor gücünün doğru seçimi için aşağıdaki formülden yararlanabiliriz.

Pompa Seçimi

Pompa Seçimi

Pompa en genel tanımıyla havayı ya da bir akışkanı bir yerden bir yere aktarmaya yarayan çeşitli biçimlerde olan makinalardır. Mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışırlar.
Kullanımı en sık olan ekipmanlardan biri olan pompalar Kinetik Pompalar ve Pozitif deplasmanlı pompalar olarak ikiye ayrılır.