Uygun Hidrofor Seçimi

Şehir şebekesinin yetersiz kaldığı durumlarda, yüksek binalarda ya da su kesintisine karşı depo bulunan binalarda suyun konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlayan pompa ve kontrol elemanından oluşmuş bir sistemdir.

Hidroforun su pompasından farkı,

  • Su pompasının otomatik devreye girme ve devreden çıkmasını kontrol eden ekipmanlarla ve
  • Su pompasının uzun süreli çalışabilmesi için koruma ekipmanları ile donatılmasıdır.

Hidroforun Kapasitesi Nasıl Hesap Edilir?

Evinize en uygun hidroforu belirlerken kapasite hesabı önemlidir. Hidroforların konuttaki daire sayısına ve kat sayısına göre kapasiteleri hesaplanır.

Eviniz için gerekli su pompası kapasitesi 2 değişkene göre belirlenir. Birincisi debi, diğeri ise basma yüksekliğidir.

  1. Debi= Pompanın içinden geçen akışkanın birim zamandaki miktarıdır. Ve genellikle m3/h cinsinden hesap edilir. Q ile ifade edilir. Yaklaşık olarak daire sayısını 0,4 ile çarpımı sonucu m3/h cinsinden debi değerine ulaşabilirsiniz.
  2. Q= 0,4 x Daire Sayısı
  3. 2) Basma yüksekliği= Pompa çarkının suya ilettiği kinetik enerjidir. H ile ifade edilir. Yaklaşık olarak kat sayısını 4 ile çarpıp 15 mSS ilave edilerek mSS cinsinden basma yüksekliği değerine ulaşabilirsiniz.
  4. H= 4 x Kat Sayısı + 15

Örneğin; 4 katlı ve 4 daireli bir apartman için hesaplama yapılırsa

Q= 4 x 0,4= 1,6 m3/h
H=4 x 4 + 15= 31 mSS kapasitelerine ulaşırız.

Su pompası kataloglarında, hesapladığımız kapasitelere karşılık gelen eğrileri bulabiliriz. Bulduğumuz kapasitenin eğrinin ortalarına denk gelmesine dikkat etmeliyiz. Grafikte de görüldüğü gibi hesapladığımız kapasitenin eğrinin sarı olan bölgesinde yer alması önerilir. Bu kapasiteye göre Initial Control PV 50 ürünü seçilebilir.

Uygun Hidrofor Seçimi

Uygun Hidrofor Seçimi

Evinize Uygun Hidrofor Tipi Hangisidir?

Farklı kapasiteler ve kullanıcıya sunduğu farklı faydalar için farklı tip hidroforlar kullanılır. 3 Farklı tip hidrofor vardır.

Bunlar:

  1. Akış kontrollü hidroforlar
  2. Yatay Tanklı Paket Hidroforlar
  3. Kontrol Panolu Hidroforlar

1)Akış Kontrollü Hidroforlar:

Bu hidroforlar 1,5 HP kadar kullanılan hidroforlardır. Villalar ve az katlı apartmanlarda tercih edilen tiplerdir. 7Kat-14 Daireye kadar konutlarda bu tip hidroforlar kullanılabilir.

Akış Kontrollü Hidroforlar

2) Yatay Tanklı Hidroforlar

Bu hidroforlar 3 HP kadar kullanılan hidroforlardır. Villalar ve az katlı apartmanlarda tercih edilir. 9Kat-27 Daireye kadar konutlarda bu tip hidroforlar kullanılabilir.

Yatay Tanklı Hidroforlar

3) Kontrol Panolu Hidroforlar

Bu hidroforlar 5-6 kat üzerindeki tüm kapasiteler için kullanılan hidroforlardır. Genellikle çok katlı apartmanlar ve sitelerde tercih edilen modellerdir.

Kontrol Panolu Hidroforlar