Entegre Yönetim Politikası

10 temel prensibimiz ve hareket ilkelerimiz

WILO Entegre Yönetim Sistemi (Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji) Politikası, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama konusundaki güçlü kararlılığımızı gösterir. Davranış Kurallarımızı tamamlayarak şirketin tüm seviyelerinde hareket ilkelerimizi tanımlar.

Uygulanmasını sağlamak için ise aşağıdaki 10 prensibe bağlı hareket ederiz:

  • Tüm ilgili standartlara ve düzenlemelere uyum gösterme
  • Müşteri ve paydaş ihtiyaçlarını karşılama
  • Prosesleri yönetme ve iyileştirme
  • KSGÇE'ye ilişkin farkındalığı, yetkinliği ve bireysel sorumluluk duygusunu geliştirme
  • "0 hata" toleransı için çabalama
  • KSGÇE risklerini engelleme
  • Ürün yaşam döngüsünün her adımına sağlık, güvenlik ve çevre konularını dâhil etme
  • Tedarikçiler ile ortaklıklar kurma
  • Kaynakları sorumlu bir şekilde kullanma
  • Sürekli öğrenme, yenilik yapma ve gelişme
WILO Entegre Yönetim Sistemi Politikası, WILO grubu içindeki tüm çalışma sahaları ve şirketler için bağlayıcıdır.
WILO SE Yönetim Kurulu, Temmuz 2014